Βάιος Παπαδημητρίου Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος στη Λαμία. Ουροδυναμικός έλεγχος, Εύκαμπτη κυστεοσκόπηση, Βιοψία προστάτη, Υπερπλασία προστάτη, Ουροδυναμική μελέτη, Ουρολογικά προβλήματα, Υπερηχογράφημα νεφρών κύστης προστάτη.

Το ανδρικό σπέρμα διαρκώς επιδεινώνεται

Το ανδρικό σπέρμα γίνεται όλο και χειρότερο, σύμφωνα με μία μελέτη παρακολούθησης δοτών σπέρματος που διήρκησε 11 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ερευνητές από την Ιατρική σχολή του Mount Sinai της Νέας Υόρκης αναφέρουν ότι αυτή η προοδευτική επιδείνωση της ποιότητας του σπέρματος μέσα σε μία δεκαετία πιθανώς αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις των αλλαγών στο περιβάλλον και στο lifestyle στις χώρες του Δυτικού κόσμου και χρήζει περαιτέρω μελέτης.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν πρόσφατα στο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρίας Αναπαραγωγής στο Denver. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ανέδειξαν διαφορετικά αποτελέσματα. Στη μελέτη αναλύθηκαν τα στοιχεία σπερμοδιαγραμμάτων δοτών σπέρματος ηλικίας από 19 έως 38 ετών μεταξύ 2007 και 2017. Υπήρχαν πληροφορίες για τον ολικό αριθμό σπερματοζωαρίων, την κινητικότητα και άλλες σημαντικές παραμέτρους. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 20.862 δείγματα σπέρματος από 653 δότες στη Βοστώνη, 50.462 δείγματα στο Los Angeles, 13.399 δείγματα στη Νέα Υόρκη και 26.368 δείγματα στην Καλιφόρνια. Όλες οι παράμετροι του σπέρματος ήταν χειρότερες όσο περνούσαν τα χρόνια και με παρακολούθηση 11ετίας, με εξαίρεση τον ολικό αριθμό σπερματοζωαρίων στη Νέα Υόρκη. 

Αυτά τα ανησυχητικά αποτελέσματα  έρχονται να προστεθούν σε αναφορές από άλλες χώρες που επιβεβαιώνουν την επιδείνωση του ανδρικού σπέρματος παγκόσμια. Η αιτία ακόμα δεν μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια, καθώς απαιτούνται μεγαλύτερες προοπτικές μελέτες, αλλά γενικά η αλλαγή στον τρόπο ζωής μας και το περιβάλλον πιθανότατα παίζουν σημαντικό ρόλο (για παράδειγμα παχυσαρκία, διαβήτης, καθιστική ζωή και κάπνισμα).

Βιβλιογραφία:

American Society for Reproductive Medicine (ASRM) 2018 Scientific Congress: Abstract 0-126. Presented October 9, 2018.