Βάιος Παπαδημητρίου Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος στη Λαμία. Ουροδυναμικός έλεγχος, Εύκαμπτη κυστεοσκόπηση, Βιοψία προστάτη, Υπερπλασία προστάτη, Ουροδυναμική μελέτη, Ουρολογικά προβλήματα, Υπερηχογράφημα νεφρών κύστης προστάτη.

Η συχνότερη εκσπερμάτιση προστατεύει από τον καρκίνο του προστάτη!

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί το 15% των νέων διαγνώσεων νεοπλασιών στον άνδρα παγκόσμια. Οι λίγοι πλήρως αποδεδειγμένοι παράγοντες κινδύνου είναι η ηλικία, η φυλή και το οικογενειακό ιστορικό ,οι οποίοι προφανώς δεν είναι τροποποιήσιμοι. Η σεξουαλική συμπεριφορά αποτελεί δυνητικά μία παράμετρο που εξαρτάται από τον ίδιο τον άνδρα και υπάρχουν ως σήμερα ενδείξεις ότι η συχνότητα εκσπερμάτισης μπορεί να σχετίζεται αντιστρόφως με τον κίνδυνο για προστατικό καρκίνο.

Σκοπός των Αμερικανών συγγραφέων στο συγκεκριμένο άρθρο ήταν η προσθήκη άλλων 10 ετών παρακολούθησης στην αρχική τους ανάλυση για τη σχέση του ρυθμού εκσπερμάτισης και του κινδύνου διάγνωσης καρκίνου του προστάτη. Πρόκειται για προοπτική μελέτη κοορτής των συμμετεχόντων στην  Health Professionals Follow-up Study, οι οποίοι και έδωσαν στοιχεία για το μέσο αριθμό εκσπερματίσεων τους ανά μήνα. Τα πρώτα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν το 2004 με παρακολούθηση 8 ετών. Στο συγκεκριμένο άρθρο περιλήφθηκαν 31.925 άνδρες που απάντησαν σε αρχικό ερωτηματολόγιο το 1992 και παρακολουθήθηκαν ως το 2010. Επρόκειτο για επαγγελματίες υγείας κυρίως Καυκάσιας φυλής (>91%). Ο αριθμός των εκσπερματίσεων αξιολογήθηκε σε 3 χρονικά σημεία: ηλικία 20-29 ετών, ηλικία 40-49 ετών και το χρόνο πριν τη λήξη της παρακολούθησης.

Ο ρυθμός εκσπερματίσεων φάνηκε να ελαττώνεται στις μεγαλύτερες ηλικίες. Συγκεκριμένα πάνω από 12 εκσπερματίσεις ανά μήνα ανέφερε το 57% στις ηλικίες 20-29 ετών και μόνο το 32% στις ηλικίες 40-49%.   Τελικά συνολικά 3.839 άνδρες διαγνώστηκαν με προστατικό καρκίνο κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης.  Η συχνότητα εκσπερμάτισης στις ηλικίες 40-49 ετών σχετίστηκε θετικά με το δείκτη μάζας σώματος, τη φυσική δραστηριότητα, το ιστορικό διαζυγίου και σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων και την ολική κατανάλωση θερμίδων και αλκοόλ. Ο αριθμός των μετρήσεων PSA και των βιοψιών προστάτη ήταν ίδιος στις υποομάδες ανεξαρτήτως των εκσπερματίσεων. Στην πολυπαραμετρική ανάλυση, το hazard ratio για μελλοντική διάγνωση καρκίνου προστάτη σε συχνότητα ≥21 εκσπερματίσεις/μήνα σε σχέση με 4-7/μήνα στην ηλικία 20-29 ετών ήταν 0,81  και 0,78 για τις ηλικίες 40-49 ετών. Πλεονέκτημα της ανάλυσης είναι η προοπτική συλλογή την στοιχείων και σίγουρα η απάντηση των συμμετεχόντων σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο κάνει περισσότερο πιθανές τις κατά το δυνατό ειλικρινέστερες απαντήσεις. 

Τα συγκεκριμένα ευρήματα δίνουν επιπλέον αποδείξεις για τον προστατευτικό ρόλο της συχνότερης εκσπερμάτισης στην ενήλικο ζωή έναντι του καρκίνου του προστάτη, ειδικά για τη νόσο χαμηλού κινδύνου. Περισσότερες από 20 εκσπερματίσεις το μήνα σχετίζονται με χαμηλότερο κίνδυνο μελλοντικής διάγνωσης καρκίνου του προστάτη.

Ejaculation Frequency and Risk of Prostate Cancer: Updated Results with an Additional Decade of Follow-up.

Rider JR, Wilson KM, Sinnott JA,  Kelly RS, Mucci LA, Giovannucci EL. European Urology