Βάιος Παπαδημητρίου Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος στη Λαμία. Ουροδυναμικός έλεγχος, Εύκαμπτη κυστεοσκόπηση, Βιοψία προστάτη, Υπερπλασία προστάτη, Ουροδυναμική μελέτη, Ουρολογικά προβλήματα, Υπερηχογράφημα νεφρών κύστης προστάτη.

Πολλαπλοί οργασμοί: τι και πόσο συχνοί είναι;

Πολλαπλοί οργασμοί ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία κάποιος/κάποια φτάνει σε κορύφωση-οργασμό πάνω από μία φορά στην ίδια περίοδο σεξουαλικής δραστηριότητας (αλληλουχία οργασμών). Οι πολλαπλοί οργασμοί είναι συχνότεροι στις γυναίκες, αλλά δεν αφορούν όλο το γυναικείο πληθυσμό.

Οι μελέτες ως σήμερα δίνουν διφορούμενα αποτελέσματα. Έτσι η πλειοψηφία των γυναικών φαίνεται να μπορεί υπό ειδικές συνθήκες να φτάσει σε πολλαπλούς οργασμούς, αλλά παλαιότερες μελέτες υποστηρίζουν ότι το ποσοστό των γυναικών που το καταφέρνει είναι μόνο 15%. 

Οι πολλαπλοί οργασμοί δεν έχουν μελετηθεί εκτενώς και τα περισσότερα που γνωρίζουμε προέρχονται από προσωπικές αφηγήσεις-ιστορίες. 

Επίσης υπάρχει διχογνωμία και ως προς τον ορισμό. Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι πολλαπλοί οργασμοί μπορούν να συμβούν με ελάχιστη χρονική διαφορά και ελάχιστο χρόνο ηρεμίας ενδιάμεσα. Άλλοι ερευνητές θεωρούν ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ της αλληλουχίας οργασμών μπορεί να είναι αρκετά λεπτά, κατά τα οποία η γυναίκα μπορεί να ξεκουραστεί. 

Πολλές γυναίκες πιστεύουν ότι ο δεύτερος ή τρίτος οργασμός είναι λιγότερο έντονος από τον πρώτο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ικανοποιούνται λιγότερο απαραίτητα.

Υπάρχουν κάποιες γυναίκες στις οποίες οι πολλαπλοί οργασμοί δεν έχουν να κάνουν με το σεξ. Πρόκειται για μία διαταραχή που λέγεται persistent genital arousal disorder (PGAD). Οι γυναίκες αυτές μπορεί να αισθάνονται μόνιμα ερεθισμένες για ώρες ή μέρες χωρίς να υπάρχει σεξουαλικός ερεθισμός και χωρίς την παρουσία συντρόφου. Επίσης μπορούν να έχουν αυτόματους οργασμούς που δεν μπορούν να ελέγξουν σε μικρά χρονικά διαστήματα.

Για τους άνδρες συχνά πιστεύεται ότι δεν μπορούν να έχουν πολλαπλούς οργασμούς και αυτό λόγω της ανερέθιστης περιόδου. Μετά την εκσπερμάτιση το πέος περνά σε μία κατάσταση ηρεμίας που δεν επιτρέπει άμεσα νέα σκληρή στύση. Σε μερικούς άνδρες η ανερέθιστη περίοδος είναι πολύ μικρή, συνήθως λίγα λεπτά. Για άλλους όμως είναι πολύ μεγαλύτερη και μπορεί να διαρκέσει 12, 24 ή περισσότερες ώρες.

Παρά την ανερέθιστη περίοδο, κάποιοι άνδρες υποστηρίζουν ότι έχουν πολλαπλούς οργασμούς. Οι περισσότερες πληροφορίες και εδώ προέρχονται από περιγραφές και είναι υποκειμενικές εμπειρίες. Σε μία ανασκόπηση του 2016 φαίνεται ότι οι πολλαπλοί οργασμοί μπορούν να συμβούν με μέσο διάστημα 20 λεπτών, αλλά η ικανότητα να τους πετύχει κάποιος ελαττώνεται σημαντικά μετά την ηλικία των 30 ετών. Το άρθρο υποστηρίζει ότι ένας άνδρας είναι πιο πιθανό να πετύχει επαναλαμβανόμενους οργασμούς όταν καθυστερεί την εκσπερμάτιση, όταν χρησιμοποιεί ψυχοτρόπα φάρμακα ή το ζευγάρι χρησιμοποιεί σεξουαλικά βοηθήματα-παιχνίδια.

Οι περισσότεροι πάντως ειδικοί εστιάζουν λιγότερο στους πολλαπλούς οργασμούς και περισσότερο στο ταξίδι ως την επίτευξή τους!