Βάιος Παπαδημητρίου Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος στη Λαμία. Ουροδυναμικός έλεγχος, Εύκαμπτη κυστεοσκόπηση, Βιοψία προστάτη, Υπερπλασία προστάτη, Ουροδυναμική μελέτη, Ουρολογικά προβλήματα, Υπερηχογράφημα νεφρών κύστης προστάτη.

Πότε χειρουργείται ο προστάτης;

Η Καλοήθης υπερπλασία του Προστάτη (ΚΥΠ)  είναι η συχνότερη καλοήθης ουρολογική πάθηση των ανδρών μετά την ηλικία των 50 ετών. Στην πάθηση υπάρχει οικογενειακή προδιάθεση, δηλαδή αν ο πατέρας ή ο αδελφός κάποιου έχουν σοβαρή συμπτωματολογία από τον προστάτη είναι πιθανότερο να εμφανιστούν συμπτώματα στην πορεία και στον άνδρα. Γενικά μπορεί να μην προκαλεί κανένα σύμπτωμα ή να είναι συμπτωματική. Συνδέεται σε ένα σημαντικό ποσοστό των ανδρών με μία πλειάδα συμπτωμάτων που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα ζωής. Αν δεν υπάρξει θεραπεία στους άνδρες με σοβαρά συμπτώματα, η ΚΥΠ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές επιπλοκές, όπως η οξεία επίσχεση ούρων, η αιματουρία, οι υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, η λιθίαση της κύστεως, η αποφρακτική ουροπάθεια και σπανιότερα η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Η παρακολούθηση των ανδρών με συμπτώματα μετά τα 50 έτη από τον ουρολόγο είναι σημαντικής αξίας.

Η χειρουργική θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη θα συζητηθεί με τον άνδρα κυρίως στις εξής περιπτώσεις:

Σοβαρά συμπτώματα παρά τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής
•Σοβαρά συμπτώματα που ο ασθενής δεν θέλει να λάβει φάρμακο
•Εμμένουσα αιματουρία, όταν έχει διερευνηθεί και έχει αποδοθεί στην καλοήθη υπερπλασία προστάτη
•Λιθίαση της κύστεως 
•Υποτροπιάζουσες οξείες προστατίτιδες
•Οξεία επίσχεση των ούρων που απέτυχε η αφαίρεση του καθετήρα
•Χρόνια επίσχεση των ούρων με βλάβη των νεφρών λόγω παλινδρόμησης ούρων προς τα πάνω (πρώτα τοποθετείται καθετήρας για κάποιες εβδομάδες για αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατά το δυνατό της νεφρικής λειτουργίας)